Ouder Amstel

Zonne-adviseurs komen naar gemeente Ouder Amstel! En wel op maandagavond 2 december 2019 van 19.30-21.30.  Voor wie? De avond is speciaal bedoeld voor bewoners (bestuur en/of commissieleden duurzaamheid) van VvE-complexen met meer dan 10 woningen. Betreffende VvE complexen hebben per brief een uitnodiging gehad van de gemeente waarin de exacte lokatie is beschreven.  Doel van de avond: informeren over energie opwekking en/of energie besparing in uw VvE complex. We zullen ingaan op financiële, organisatorische, juridische en technische aspecten van zonne-energie. Eveneens zullen we vertellen over de mogelijkheden inzake isolerende maatregelen in een VvE en laten wij een aantal voorbeeldprojecten zien. Op de avond zelf kunt u zich opgeven voor een maatwerkadvies. Gemeente Ouder Amstel sponsort een deel van dit maatwerkadvies. Aanmelden? Er is beperkte beschikbaarheid, dus graag tevoren aanmelden (vve@zonne-adviseurs.nl) onder vermelding van uw naam, VvE naam en met hoeveel personen u komt. 

VvE en zonne-energie

Als je in gestapelde bouw woont, ben je als woningeigenaar automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (kortgezegd een VvE). In een VvE organiseer je samen als bewoners het onderhoud en verbetering van het pand, door middel van de maandelijkse bijdrage. Je kunt hier denken aan vervanging van de dakbedekking, het verven van de kozijnen, maar ook verduurzaming van het pand. Het plaatsen van zonnepanelen op gestapelde bouw is een VvE aangelegenheid. Dit omdat het dak collectief eigendom is. Wil je (individueel of collectief) panelen plaatsen, dan is het nodig om hierover een besluit te nemen in een Algemene Leden Vergadering (ALV). Veelal vergadert een VvE maar één keer per jaar: een goede planning en voorbereiding is daarom essentieel. Als jouw VvE een dak heeft met ruimte, niet te veel obstakels en schaduwvorming, er geen achterstallig onderhoud is en jij bereid bent om wat tijd en energie te steken in uitzoekwerk, ga er dan vooral mee aan de slag! Voor veel mensen is het echter niet zo makkelijk om precies te weten waar te beginnen. Onderstaand beschrijf ik daarom de 10 stappen die je als lid van een VvE kunt nemen om jouw VvE op zonne-energie te krijgen. 1 Pols […]