Wetenschappelijke publicatie

Wat maakt het dat de ene VvE wel over gaat tot plaatsing van zonnepanelen en de andere niet? Zonne-adviseurs is alweer enige tijd bezig met procesbegeleiding voor VvE’s. Een antwoord op deze vraag vinden, zorgt er niet alleen voor dat wij beter kunnen adviseren, maar ook kan het VvE’s zelf verder helpen. Wij zochten daarom uit wat de stimuli en barrières zijn om een project wel of niet te doen slagen. Samen met Universiteit Utrecht schreven we onze onderzoeksresultaten op, en publiceerden we in een wetenschappelijk tijdschrift. Het artikel is open-acces, dat betekent dat het toegankelijk is voor iedereen (die internet tot zijn beschikking heeft). Hier vind je het artikel terug: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2097